امیر امیرقلی، فعال چپگرا 'به هفت سال و نیم حبس محکوم شد'

فعالان حقوق بشری ایران می‌گویند قاضی ابوالقاسم صلواتی امیر امیرقلی، فعال سیاسی چپگرا را به هفت سال و نیم حبس محکوم کرده است.