کمپین حقوق بشر: «نارنجی‌»ها به زندان منتقل شدند

یک منبع آگاه به پرونده سایت «نارنجی» به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت چهار نفر از اعضای «نارنجی» برای اجرای حکم‌هایشان توسط ماموران امنیتی از منازل خود به زندان کرمان انتقال داده شدند.