مشکلات زندانیان عادی: تبعیض، تحقیر و سوءاستفاده جنسی

«علی اصغر»، یک  زندانی عقیدتی است. او چندین سال است که در بند عمومی، در کنار زندانیان عادی روزگار می گذراند. او از وجود تبعیض نسبت به  زندانی های عادی انتقاد می کند و اعتقاد دارد که مانند بسیاری از زندانیان، فراموش شده است. «ایران‌وایر» از او درباره ابعاد این فراموش شدگی پرسیده است؛ درباره روزگار سپری شده در زندان.