بیش از پنج ماه بازجویی از سیامک نمازی شهروند ایرانی-آمریکایی، بدون دسترسی به وکیل

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل آقای سیامک نمازی شهروند ایرانی – آمریکایی که مهرماه سال جاری در ایران بازداشت شد به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که موکلش در این پنج ماه تحت بازجویی بوده و این بازجویی‌ها هم چنان ادامه دارد، هم اکنون در بند دو-الف زندان اوین با بازداشت موقت زندانی است و به او اجازه نداده اند با وکیلش ملاقات کند: “پرونده هنوز در مرحله تحقیقات است و نزد بازپرس بازنگشته است. نه تنها به من اجازه ملاقات با او داده نشده بلکه حتی اجازه ندادند وکالت نامه‌ای را که از او دارم، روی پرونده بگذاریم.”