حکم کیوان کریمی، فیلمساز ایرانی؛ ۲۲۳ ضربه شلاق و یک سال حبس

حکمش به دایره اجرای احکام رفته و منتظر است تماس بگیرند تا خودش را معرفی کند، 223 ضربه شلاق بخورد و یک سال را در زندان سر کند. دادگاه تجدید نظر حکم نهایی «کیوان کریمی»، فیلم ساز ایرانی را روز شنبه ابلاغ کرده است.