مشارکت سیاسی زنان؛ تقلیل به انتخابات یا تداوم فعالیت‌ها؟

معمولا وقتی صحبت از مشارکت سیاسی زنان به میان می‌آید؛ بحث به انتخابات ختم می‌شود. در حال حاضر هم با نزدیک شدن به دو انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی مدتی‌ست که سطح پایین این مشارکت در ایران به چشم می‌آید، رویکردی که از ابتدا نشان از نواقص و کاستی‌هاست. تقلیل مشارکت سیاسی زنان صرفا به انتخابات؛ چه در وعده‌ها و فریادهای انتخاب‌شوندگان و چه در فعالیت‌ها و کنش‌های مدنی ـ سیاسی کنش‌گران و جامعه‌ی مدنی.