پدر سیامک نمازی زندانی ایرانی-آمریکایی 'در تهران بازداشت شد'

خانواده سیامک نمازی، شهروند ایرانی-آمریکایی که در ایران زندانی است، از بازداشت باقر نمازی، پدر ۸۰ ساله او در تهران خبر داده‌اند.