سازمان‌های مدافع حقوق بشر: ایران حقوق کودکان را رعایت نمی کند

ده سازمان و نهاد مدافع حقوق بشر در اطلاعیه ای مشترک اعلام کردند جمهوری اسلامی ایران دو دهه پس از پذیرفتن پیمان‌نامه حقوق کودکان همچنان از رعایت حقوق اساسی کودکان سرباز می‌زند.