ادعای "آزادی کامل" اقلیت های دینی در ایران

محمد امین رضازاده، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در نشست اعضای شورای خلیفه گری ارامنه تهران و آذربایجان که در محل قره کلیسای شهرستانی چالدران برگزار شد، ادعا کرد که "جمهوری اسلامی" برای حقوق اقلیت‌های مذهبی اهمیت زیادی قائل است.