برگزاري کنسرت در دانشگاه‌ها ممنوع است

وزير علوم گفت: هرگز اجازه برگزاري کنسرت در دانشگاه‌ها را نداده‌ايم و نخواهيم داد، اگر کنسرتي نيز برگزار شود، برخورد مي‌کنيم.