سیروان نژاوی، زندانی کرد اعدام شد

گزارش‌های رسیده از ایران حاکی است که سیروان نژاوی، زندانی کرد به اتهام "محاربه" از طریق عضویت در "حزب حیات آزاد کردستان" پژاک صبح روز یکشنبه ۱۸ مردادماه در زندان تبریز اعدام شده است.