بهاره هدایت در پایان ۵/۵ سال زندان، به ۲ سال دیگر حبس محکوم شد

بهاره هدایت، فعال دانشجویی و از زندانیان بند زنان زندان اوین که از سال ۱۳۸۸ در زندان است، در پایان دوره محکومیت زندان خود به دو سال دیگر حبس محکوم شد.