دردسرسازی قانون گذرنامه برای خانم گل ایران

۲۳/۶/۱۳۹۴

همسر نیلوفر اردلان، خانم گل ایران، با استفاده از قانون گذرنامه از خروج او برای شرکت در مسابقات فوتبال لیگ آسیا جلوگیری کرد. در این میان یکی از نمایندگان زن مجلس ایران در این مورد گفت زنان بدون اجازه همسرشان حتی نباید از خانه خارج شوند.

دانلود ویدیو