حق تابعیت ایرانی فرزندان زنان ازدواج کرده با اتباع خارجی

۶/۷/۱۳۹۴

مهرانگیز کار، وکیل و حقوقدان در مورد تصمیم مجلس شورای اسلامی ایران به رد لایحه حق تابعیت فرزندان زنانی که با اتباع خارجی ازدواج میکنند میپردازد

دانلود ویدیو