تست بکارت آتنا فرقدانی در زندان اوین؛ یک اقدام سابقه دار

انجام تست بکارت روی «آتنا فرقدانی»، فعال مدنی و کاریکاتوریست زندانی خبری است که هفته گذشته «سازمان عدالت برای ایران» آن را منتشر کرد. هرچند کمی بعد مادر این زندانی و وکیل وی چنین خبری را تکذیب کردند اما فرقدانی با ارسال یادداشتی از زندان اوین تایید کرد چنین اقدامی در خصوص او اتفاق افتاده است.