تدبیر دولت اعتدال: محرومیت بهائی‌ها از تحصیل

مسوول دولتی خطاب به دختران بهائی: «شما خودتان هم باید می دانستید! شما فرقه ضالّه هستید و ما فقط ۴ دین را به‌رسمیت می‌شناسیم و حق رفتن به دانشگاه را دارند... شما طبق قانون، حق رفتن به دانشگاه را ندارید!...»