احکام طولانی زندان برای دو شاعر در ایران

دادگاه انقلاب تهران، مهدی موسوی و فاطمه اختصاری، دو تن از سرایندگان "غزل پست مدرن" را به اتهام "توهین به مقدسات" و "تبلیغ علیه نظام" به تحمل حبس‌های طولانی و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کرد.