تماشای مسابقات ورزشی

۱۵/۳/۱۳۹۴

حضور زنان در استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات ممنوع است. اخیراً جمهوری اسلامی ایران زیر فشار اعتراض زنان داخل کشور و نهادهای جهانی و فدراسیون های ورزشی در صدد بر آمده است این ممنوعیت را رفع کند. اما هنوز به روشنی تصمیمات خاصی اخذ نشده و اختلاف نظر در جناح های خکومتی مانعی است در برابر تصمیمگیری قاطع نسبت به آن.

 

منابع: http://news.gooya.com/politics/archives/2015/06/197784print.php

دانلود PDF دانلود ویدیو