اردوگاه مرگ/ به مناسبت روز جهانی حقوق بشر

سازمان حقوق بشر ایران ، ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۴:  سازمان حقوق بشر ایران گزارش زیر در مورد زندان قزل حصار را به مناسبت روز جهانی حقوق بشر تهیه و منتشر میکند. 

زندان قزلحصار در سال ۱۳۴۳ در حاشیهٔ جادهٔ قزلحصار استان البرز ساخته شد. پر بیراه نیست اگر بگوییم این زندان یکی از بزرگ‌ترین زندان‌های خاورمیانه محسوب می‌شود.