سحرخیز و مازندرانی به "اقدام علیه امنیت ملی" متهم شدند

دادستان پرونده دو روزنامه‌نگار اخیرا بازداشت‌شده، اتهام "اقدام علیه امنیت ملی" را نیز وارد پرونده آنها کرده است. پسر عیسی سحرخیز در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل نسبت به وضعیت جسمی پدر خود هشدار داده است.