بهمن دارالشفایی بازداشت شد

بهمن دارالشفایی، روزنامه‌نگار و مترجم در ایران بازداشت شده است.