سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف اعدام ۵ جوان اهوازی شد

حقوق بشر ایران، ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۴: پس از برگزاری یک جلسه دادگاه رئیس دادگستری استان خوزستان پیش از صدور رای برای قیس عبیداوی، حمود عبیداوی، محمد حلفی، مهدی معربی ومهدی سیاحی اعدام در ملاء عام را پیش بینی کرد.