آزار جنسی در قانون مجازات اسلامی

«یکی از موکلانم، دختر ۱۷ ساله ای بود که در سن ۱۵ ساگی در راه مدرسه توسط چندین پسر نوجوان ربوده و به خانه ای در خارج از شهر انتقال داده شده بود. او را چند روز مورد تجاوز گروهی قرار داده بودند.